เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีภาวะซึมเศร้า
ถ้าเรามีภาวะซึมเศร้าแล้ว เราจะดูแลตนเองอย่างไร
ถ้าเราทำการดูแลตนเองในเบื้องต้นได้แล้ว แล้วเราจะทำอย่างไร
คลิปนี้มีคำตอบ

โดย ดร.ขวัญใจ ฤทธิ์คำรถ
สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

by Admin

Share

Related Posts