ตราสัญลักษณ์และสีประจำสถาบันฯ

ตราสัญลักษณ์

Srinakharinwirot University

สีประจำสถาบันฯ

  1. สีม่วงแดงเข้ม (Red Violet)
  2. ค่าสี
    C: 60 M: 100 Y: 40 K: 40
    R: 87 G: 18 B: 70
    #571246