เบอร์โทรศัพท์เพื่อการติดต่อ

โทรสาร 02-258-4482
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 17600
มือถือ 08-2525-7376

วันเวลาเปิดทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ เวลา –
ปิดบริการ วันหยุดราชการ (ประจำปี) และวันนักขัตฤกษ์

bsri@g.swu.ac.th
www.facebook.com/BSRISWU

งาน อีเมล เบอร์โทรภายใน
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการฯ jutarat@g.swu.ac.th 17629
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน jutarat@g.swu.ac.th 17629
งานประกันคุณภาพการศึกษา kannikaso@g.swu.ac.th 17611
jutarat@g.swu.ac.th 17629
งานวิชาการ kannikaso@g.swu.ac.th 17611
pichitra@g.swu.ac.th 17612
งานการเงินและบัญชี sangrawee@g.swu.ac.th 17612
supachada@g.swu.ac.th 17636
งานบุคคล supimchanok@g.swu.ac.th 17614
งานพัสดุ kanika@g.swu.ac.th 17621
งานธุรการ ackarapol@g.swu.ac.th 17600
งานวิจัย kornwika@g.swu.ac.th 17629
athaya@g.swu.ac.th
งานบริหารความเสี่ยง jutarat@g.swu.ac.th 17629
งานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ wassanaw@g.swu.ac.th 17625
งานโสตทัศนศึกษา krittint@g.swu.ac.th

ส่งข้อความถึงเรา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เปิดเพจเพื่อเป็นจุดรับข้อเสนอแนะ หรือแจ้งปัญหาด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ ผู้ใช้ทุกท่านโปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารเพียงผู้เดียว และจะส่ง คำตอบไปยัง E-mail ที่ท่านที่ได้ให้ไว้

ข้อตกลงในการให้ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

  1. ใช้ข้อความที่เหมาะสม เป็นกลาง สุภาพ ถ้อยทีถ้อยอาศัย
  2. ไม่กล่าวอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
  3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในหน่วยงาน
    ** ผู้ดูแลขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ** (สทศ, 2558)

หรือ ท่านสามารถส่งอีเมลโดยตรงไปยัง ผู้บริหาร ตามรายละเอียดที่แนบ

แผนที่

การเดินทาง

รายละเอียด