สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

สร้างชื่อเสียง

Home » สร้างชื่อเสียง

อ.พิ้นท์ รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” ดีเด่น จาก เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ปี 2565

By |2023-06-21T15:23:02+07:00สิงหาคม 31st, 2023|Showcase|

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว . ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศวครบรอบ 68 ปี

By |2023-08-30T13:54:45+07:00สิงหาคม 31st, 2023|Showcase|

กิจกรรม “เทคนิคการพัฒนาบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติที่สามารถทำไปปฏิบัติได้จริง”

By |2023-08-17T15:58:27+07:00สิงหาคม 16th, 2023|ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์|

BSRI กำหนดจัดอบรม “โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

By |2023-06-09T14:24:56+07:00มิถุนายน 9th, 2023|ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์|

ทพญ. นีรนาท ถิระศุภะ (นิสิต) ได้รับทุนทำปริญญานิพนธ์

By |2023-06-07T22:57:11+07:00มิถุนายน 9th, 2023|Showcase, นิสิต|

แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบทความวิชาการ

By |2023-05-06T22:14:22+07:00มิถุนายน 9th, 2023|ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์|

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช (ศิษย์เก่า) ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” ปีการศึกษา 2564

By |2022-09-23T21:46:58+07:00มิถุนายน 7th, 2023|Showcase|
Go to Top