Categories: Showcase

by Admin

Share

ดร.กชกร รุ่งหัวไผ่ 

ศิษย์เก่าปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
ได้รับรางวัล
– รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
– รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับชาติ ประจำปี 2563 รองชนะเลิศเหรียญทอง ผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Categories: Showcase

by Admin

Share

Related Posts

View all
  • "อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น" ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีการศึกษา 2564

    อ่านเพิ่มเติม>>
  • "บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ" ประจำปี พ.ศ. 2564

    อ่านเพิ่มเติม>>