“ความแตกต่างระหว่าง Generation ในที่ทำงาน” สร้าง ‘ปัญหา’ หรือ ‘โอกาส’ ?? และองค์กรจะสามารถจัดการกับความแตกต่างเหล่านี้ได้อย่างไร

ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

by Admin

Share

Related Posts