ข่าว-จับยาลดอ้วนผิดกฎหมาย 5.2 ล้านเม็ด ไทยรัฐนิวส์โชว์ (ชุดกิจกรรมที่ 2)