วาสนา ทดสอบโพสต์

เมื่อเพื่อนร่วมงานมีหลากหลาย Generation วิธีการรับมือหรือปรับตัวอย่างไร

ผศ.ดร.นกน้อย อุไรพร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายวัย

Number Of Inline Columns

Set the number of columns the text should be broken into.
IMPORTANT: This feature is designed to be used for running text, images, dropcaps and other inline content. While some block elements will work, their usage is not recommended and others can easily break the layout. Default currently set to 1Reset to default.Using default value