วันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์และปัญญา 2566

ภาพกิจกรรม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วมวันสถาปนาสถาบันยุทธศาสตร์และปัญญา 2566