จากวันวานที่พากเพียร สู่…วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่

ภาพกิจกรรม จากวันวานที่พากเพียร สู่…วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่