สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 19 ปี
.
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
.
วันที่ 19 กันยายน 2566
ณ ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ