สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 29 ปี
.
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
.
วันที่ 24 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องสมุด ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ