สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี
.
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
.
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มศว