การบรรยาย เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Chat GPT เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาบทความวิชาการ

โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาคภาษาศาสตร์ และสาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📆 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
💻 รูปแบบการจัดกิจกรรม ออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM

📌สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.office.com/r/6qL1NwAMnD

#BSRI #SWU #ChatGPT

by Admin

Share

Related Posts