สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว กำหนดจัดกิจกรรม ค้นหาและทำความเข้าใจภาพลักษณ์องค์กร
ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.10 น.
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

กำหนดการ

  • 09.15-12.15 น. บรรยายหัวข้อ เทคนิควิธีสร้าง content และเล่าเรื่อง โดย ผศ.ดร. วีรพงษ์ พวงเล็ก
  • 13.00-16.00 น. บรรยายหัวข้อ วิธีการผลิตสื่อให้โดนใจ โดย อ. กัลยรัตน์ แพระบำ

by Admin

Share

Related Posts