สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญชวนบุคลากรภายในสถาบันฯ เข้าร่วม “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จากแหล่งทุนนานาชาติ”
.
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก
ดร.แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
และคุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข ผู้จัดการโครงการงานวิจัยเชิงประยุกต์ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
.
ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ สถาบันเพื่อการวิจัย และนวัตกรรมด้านเอชไอวี
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 11 กรุงเทพมหานคร
.
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสนใจ โปรดลงทะเบียน https://forms.office.com/r/zQizqcjdGk

ภายในวันที่ 22 มกราคม 2567

by krit tarin

Share

Related Posts