สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ”

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/VzsNuZaSJUmEGeLa9

by krit tarin

Share

Related Posts