เรื่อง คุณแม่ราตรี คนแปลงร่างอายุ58ปีน้ำหนัก158 กก. ป่วยด้วยโรค NCDs ภายใน 1 ปี ชีวิตเหมือน”เกิดใหม่” เธอใช้วิธีอะไรที่ Link เป็นเวลา 5 นาที 40 วินาที