ประวัติคณาจารย์
เมนูลัด

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อและชื่อสกุลภาษาไทย นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
ชื่อและชื่อสกุลภาษาอังกฤษ Miss. Usa Srijindarat
ที่อยู่ปัจจุบัน 56/453 ซ.156 ถ.รามคำแหง
เขตสะพานสูง กทม.10240
สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ. สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 17632
Email: usa@swu.ac.th

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาโท วท.ม. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
M.Sc. (Applied Behavioral Science)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
ฺB.Sc. (Geography)

 

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิจัย

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

[งานวิจัยที่เสร็จและเผยแพร่แล้ว]

[งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ]

 

ปรับปรุงล่าสุด

December 24, 2015